تیم داری، شوآف نیست!

در راستای آسیب شناسی تیم داری شهرداری ها و حواشی آن در روزهای گذشته خبری خاص در تله‌تکس خبرگزاری‌ها و نشریات بومی قرار گرفت مبنی بر این‌که شهردار جوان یکی