جشنواره زرشک های طلایی!

جشنواره ای برای هیچ!!! تهیه و تنظیم : گروه اقتصاد و برنامه ریزی پایگاه تحلیلی خبری مدیریت شهری “شهرنویس” نگارنده : کمیل ستوده – سردبیر و پژوهشگر اجتماعی بی هنران